Van de Bestuurstafel…

30 december 2021


Van de Bestuurstafel…      

Na het Coronajaar 2020 hadden we aan het begin van dit jaar de hoop dat we in de loop van 2021 weer terug zouden kunnen keren naar het ‘oude normaal’. De vaccinaties lagen klaar en dat zou de deuren openen naar gezelligheid en vertier op, onder andere, de tennisbaan.  

Helaas moeten we constateren dat ook 2021 grotendeels in het teken is komen te staan van het virus en de beperkingen die dit alles met zich mee heeft gebracht. De beperkingen zorgden er dit jaar in ieder geval voor dat de voorjaarscompetitie en het Peizer Hopbeltoernooi van de kalender werden gehaald. Dit heeft uiteraard ook weer consequenties gehad op onze omzet vanuit de kantine. Met name het Peizer Hopbeltoernooi zorgt jaarlijks voor een aanzienlijke bijdrage in de clubkas.  

Maar, ondanks de beperkingen, kunnen we ook terugkijken op mooie momenten. Zo hebben we het 50-jarig jubileum van de tennisvereniging, dat in 2020 was geannuleerd, alsnog kunnen vieren. Al was het in een sobere versie. Het jubileum hebben we gekoppeld aan de clubkampioenschappen en uiteindelijk werd het evenement afgesloten met de uitreiking van een lintje van de Koning aan onze Baancommissaris en Groundsman Jaap Koster. Een eer die Jaap, voor al het werk in de vele achterliggende jaren, zeker toekomt. Ook de lancering van de nieuwe website was dit jaar een feit. Douwe Top heeft hier met zijn commissie ‘Website’ veel tijd en energie in gestoken, en het resultaat mag er zijn!  

Gelukkig kon er na de zomervakantie ook weer volop competitie gespeeld worden. En ondanks Corona zijn ook de tennislessen dit jaar grotendeels doorgegaan. Kortom er was genoeg activiteit op de baan, al was publiek daarbij vaak niet welkom. Ondertussen is onze vereniging doorgegroeid naar ongeveer 410 leden!  

Deze groei werd onder andere bewerkstelligd door een samenwerking tussen Welzijn in Noordenveld, de Tennisschool Noordenveld en de tennisvereniging. Om ouderen in Peize in beweging te krijgen is ‘Old Stars’ bedacht. Ouderen werden door de sportcoaches van WiN gestimuleerd om samen te sporten en te kijken of een vereniging iets voor ze was. De groep ‘Old Stars’ bestond bij aanvang uit 10 leden die uiteindelijk bijna allemaal lid zijn geworden van onze club. Ook de fanatieke jeugdcommissie zorgt voor een constante instroom van jonge leden. Hierdoor zitten we al een jaar structureel boven de honderd jeugdleden! Wie in de Coronatijd wel eens op zondagochtend langs de tennisbaan kwam hoorde het fanatisme van de jeugd.  

Als afsluiter van dit jaar ontvingen wij vlak voor kerst de boodschap dat de gemeente de tennisvereniging een subsidie toekent van € 9.375. Deze subsidie is nog voor de LED-verlichting die we in 2019 hebben geïnstalleerd. Een mooi bedrag voor onze club.    

Komend jaar Een voorspelling voor het komende jaar is lastig te maken. Zoals we inmiddels weten loopt het vaak anders. Wat we wel weten:  

  •     We onderzoeken nog steeds de mogelijkheden van Padel in Peize. De status is dat de bomen tussen de banen 4, 6 en de basisscholen niet mogen wijken. Tussen de banen 1 en 2 en de Boerakkerweg is ook geen optie, in verband met afwatering. Daarnaast speelt in het hele land de toenemende geluidsoverlast van Padelbanen, waarbij een norm van 50 meter afstand tot woonhuizen wordt gehanteerd. Wat dat betekent richting de scholen is nog niet bekend. Kortom zoals het nu lijkt zijn er teveel losse eindjes om in februari in de ledenvergadering een stemming te kunnen houden. Uiteraard houden we jullie op de hoogte.  
  •     Het terrasgedeelte wordt komende periode vernieuwd, waarbij de oude houten banken/tafels worden vervangen.  
  •     In de ALV van begin 2022 zullen ook de vernieuwde Statuten en het Huishoudelijk Reglement aan de leden worden voorgelegd. Hier heeft Pieter Biezenaar de achterliggende maanden zijn tanden in gezet.  

Rest mij, op de valreep naar het nieuwe jaar, iedereen te danken voor zijn/haar inzet in het achterliggende jaar. Er zijn veel zichtbare, maar zeker zovele onzichtbare uren door vrijwilligers in onze vereniging gestoken. De banen waren het hele jaar van uitstekende kwaliteit, het park zag er goed verzorgd uit. De diverse commissies functioneerden goed. De sponsoren zijn ons trouw gebleven. Dank aan alle mensen die hier hun steentje aan bij hebben gedragen!  

Ik wens iedereen een heel sportief en gezond 2022.

Graag tot ziens!  

Paul Bossina, voorzitter 

Nieuwscategorieën