Van de Bestuurstafel…

24 oktober 2022


Het tennisjaar 2022 loopt alweer ten einde. De najaarscompetitie kent nog een inhaalweekend en dan zit het erop. Tijd om even terug te blikken op de afgelopen periode en stil te staan bij de laatste ontwikkelingen binnen onze club. 

In juni is het Peizer Hopbeltoernooi, na een onderbreking van 2 jaar, gelukkig weer georganiseerd. Bijna 200 tennissers streden een week lang om toernooiwinst. Voor de vereniging betekent dit, naast gastheer zijn voor tennissers uit de omgeving, ook eindelijk weer eens gezelligheid op de club met leuke wedstrijden. Aansluitend waren begin juli de clubkampioenschappen voor de jeugd, ook hier veel enthousiaste leden en ouders op en naast de baan.  

Na de zomer vond de clubkampioenschappen senioren plaats. Dit jaar georganiseerd door een nieuwe commissie, wat gelijk nieuw elan bracht. Een kleine 80 leden gingen de strijd aan in diverse categorieën. We hopen komende jaren deze lijn door te kunnen zetten. Begin september volgde tenslotte het Onlanden jeugdtoernooi.  

Tijdens de clubkampioenschappen senioren is ons nieuwe sponsorbord onthuld. Een nieuwe mogelijkheid voor ondernemers, maar ook leden, om een steentje bij te dragen aan de club. We zullen regelmatig kenbaar maken wat we met onze sponsorinkomsten doen.

Tijdens een van de avonden van de kampioenschappen was er de mogelijkheid om met het bestuur in gesprek te gaan. Daarop hebben we drie interessante ideeën binnen gekregen:

  • De eerste is de vraag of het tossen weer opgestart kan worden. Dit is in september opgepakt, onder leiding van de Tennisschool. Ons doel is om voor komend jaar gelijk een aantal avonden vast te leggen, zodat alle leden hier rekening mee kunnen houden in hun agenda.
  • De tweede inbreng betreft het organiseren van meer toernooien. Voorheen was er bijvoorbeeld een pyjama-toernooi. We zijn aan het inventariseren of we een nieuwe activiteitencommissie kunnen aanstellen, die dit soort toernooien gaat aanjagen.
  • De derde inbreng betreft activiteiten wanneer de trainingen niet door kunnen gaan. Voor senioren kan gedacht worden om dan de toestellen tegenover de Eskampen te gebruiken om een soort bootcamp te geven om toch bezig te zijn. Dit wordt in overleg met de trainers opgepakt.  

Padelbanen in Peize

Naast de genoemde activiteiten is er het afgelopen jaar ook veelvuldig gesproken over Padel-mogelijkheden in Peize. Na diverse contacten met de gemeente zijn de mogelijkheden beperkt. Onze voorkeur ging uit naar twee Padelbanen op de kop van baan 1 en 2, deze optie is geen mogelijkheid in verband met de afwatering die daar loopt. De tweede optie is tussen de scholen en baan 4 en 6. Hiervoor zouden enkele bomen gekapt moeten worden. Voor de gemeente is dat geen optie. Een laatste alternatief is baan 4 opofferen en daar twee Padelbanen voor in de plaats. Deze optie lijkt nog het meest reële scenario. De nadelen hiervan zijn echter dat de scholen aan hebben gegeven dat er onder lestijd geen Padel gespeeld mag worden in verband met geluidsoverlast. Zij staan hiermee in hun recht. Padelbanen dienen namelijk op minimaal 50 meter van gebouwen te staan. Het aantal decibel geluid is namelijk fors meer dan bij tennis. Als we Padel op baan 4 zouden situeren dan staan de huizen op de Esweg op 52 meter. Terwijl wij weten dat er landelijk al gesproken wordt over het ophogen van de grens van 50 naar 300 meter. Daarnaast spelen de inmiddels fors gestegen kosten van de aanleg van banen ook mee. Drie jaar geleden kostten twee banen € 120.000 waarbij de gemeente € 60.000 subsidie geeft. Nu kosten twee banen al gauw € 160.000 tot € 180.000. Voor ons als bestuur reden om verder geen onderzoek te doen naar het realiseren van Padelbanen. Binnenkort is er weer overleg met Peize in Beweging, misschien dat er vanuit een breder initiatief Padelbanen gerealiseerd kunnen worden in Peize. Maar dan zal dat niet alleen de verantwoordelijkheid van de tennisvereniging zijn en vanuit een breder kader opgepakt worden.  

ALV 2023

In februari 2023 wordt de jaarlijkse ALV gehouden. Dit jaar hebben we als belangrijkste punt dat er drie vacante posities komen in het bestuur. De termijnen van drie jaar van zowel de voorzitter, secretaris als penningmeester lopen af. De posities van Chiel Heeres, penningmeester, en Roland Boekholt, secretaris, zijn na 2 termijnen volgens de statuten niet herkiesbaar. De positie van Paul Bossina, voorzitter, is op eigen verzoek niet herkiesbaar. Ondertussen zijn we diverse potentiële kandidaten aan het benaderen. Toch doen we ook een dringend beroep op de leden om mee te denken hoe we deze posities kunnen invullen vanaf februari. Hiervoor kun je je wenden tot [email protected]  

Rest mij iedereen te danken voor zijn/haar inzet in het achterliggende jaar. Er zijn veel zichtbare, maar zeker ook zovele onzichtbare uren door vrijwilligers in onze vereniging gestoken. De banen waren het hele jaar weer van uitstekende kwaliteit, het park zag er goed verzorgd uit. De diverse commissies functioneerden goed. De sponsoren zijn ons trouw gebleven.

Dank aan alle mensen die hier hun steentje aan hebben bijgedragen!  

Namens het bestuur,  

Paul Bossina Voorzitter   

Nieuwscategorieën