Bestuur en functionarissen

TV Peize kan alleen maar bestaan dankzij de vele vrijwilligers die een extra steentje bijdragen. Daar zijn we superblij mee! Bestuur, commissies en een aantal speciale functionarissen stellen zich graag hieronder aan je voor.

Wil jij je ook aanmelden als vrijwilliger? Stuur dan een mail naar [email protected] en geef daarin aan wat je graag wilt doen.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur (DB), aangevuld met de voorzitters van vier commissies.

Voorzitter (DB) Secretaris (DB) Penningmeester (DB)
Richard Benes Neeltje Sprenger Chiel Heeres
[email protected] [email protected] [email protected]
06 1453 6645 06 2460 0530 06 4619 8503

 

Voorzitter Seniorencommissie Voorzitter Jeugdcommissie Voorzitter Onderhoudscommissie
Rene van der Wal Gerard Luursema Maarten Bunnik
[email protected]  [email protected]  [email protected] 
06 1136 3807 06 5106 9005 06 1127 6345

 

Voorzitter Kantinecommissie    
   
Douwe Top    
[email protected]     
06 3497 6840    

 

Overige functionarissen

Binnen de vereniging hebben we een aantal officiele functionarissen die geen lid van het bestuur zijn:

Vertrouwens-persoon Baancommissaris en groundsman Ledenadministratie
Gretha van der Veen Jaap Koster Bas Dam

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

06 1106 3878 06 2302 2441 050 409 3837
Zie of ervaar je vervelende of ongewenst gedrag, dan kun je bij mij terecht. Meer informatie. Verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer en onderhoud van het park en hij bepaalt of er wel of niet getennist mag worden. Verantwoordelijk voor aanmelding, uitschrijving, uitgifte KNLTB-passen en sleutels voor het park.